تاریخ نگارش: چهارشنبه 27 فروردین 1393 + نظرات ()

از بین رفتن سلول های مغز

عادت هایی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند:

 

1. No Breakfast                             (نخوردن صبحانه)

 2 . Overeating                                        (پرخوری)

 3. Smoking                                    (سیگار کشیدن)

 4. High Sugar consumption     (خوردن قند و شکر زیاد)

 5. Air Pollution                                     (آلودگی هوا)

 6 . Sleep Deprivation                           ((کم خوابی

 7. Head covered while sleeping

خوابیدن در حالتی که روی سر پوشیده باشد (مانند کشیدن پتو روی سر یا صورت) که باعث افزایش کربن و کمبود اکسیژن برای تنفس می شود.

8. Working your brain during illness          (کار کشیدن از مغز در دوره بیماری)

 9. Lacking in stimulating thoughts             (کمبود فکرهای سازنده در مورد)

 10. Talking Rarely

کم حرفی یا سکوت دایمی، صحبت کردن از روی مطالعه (و نه پرحرفی های بیهوده)، انتقال خرد و دانش  وآگاهی به دیگران باعث افزایش کارایی مغز می شود.
طبقه بندی: پزشکی و بهداشتی، 
برچسب ها:تغذیه و مواد غذایی،

...