تاریخ نگارش: شنبه 11 مرداد 1393 + نظرات ()

جملات كوتاه عاشقانه


در قطب تنها شش ماه می توان با خاطرات تو خوابید. قطب نمای قطب جانم کرشمه ی ابروی توست.

هزار مثنوی در ترانه هایم خانه کرده اند و من تنها عاشق تاریخم که فقط برای تو می خوانم.

نگاهت پر از اسراری است که تفسیرش سر آغاز واژه نامه ی یکرنگی است.

كبوتران پر عطش جانم را کی از چشمه ی لبانت سیراب می کنی؟

قناری زرد ملیجه ام که صد بار می میرم تا تو را یک دهن تکلم کنم.

زندگی بی زنبق پاییز گرفته ی مرا با قطره ای از نگاهت بهار کن.

رقص هزار کولی طناز در واژه ی دوستت دارم پنهان شده است.

کلید پیچیده ترین قلعه ی جهان بوسه است.

عشق، گذار تو از کوچه ی ذهن من است.

بگذار بانوان غزلم را قربانی نگاهت کنم.
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:جملات كوتاه عاشقانه، جملات كوتاه، عاشقانه، عشق، عاشق، بوسه،

...