تاریخ نگارش: دوشنبه 4 اسفند 1393 + نظرات ()
http://upload7.ir/uploads//dc061eff0b2ecafefdd125e63d8d188340b79b1d.jpg

هرگز نمی توان یک فریاد را سکوت نامید،

اما گاه یک سکوت نامی بهتر و رَساتر از فریاد ندارد.
طبقه بندی: تاریخی و اجتماعی، 
برچسب ها:سکوت و فریاد، سکوت، فریاد، فقر، فقیر،

...