به بهانه روز احسان و نیکوکاری

نگاه مسئولان و مرفهین به فقر
طبقه بندی: تاریخی و اجتماعی، 
برچسب ها:روز احسان و نیکوکاری، احسان و نیکوکاری، روز احسان، روز نیکوکاری، فقر، فقیر، فقرا،

...