تاریخ نگارش: سه شنبه 12 آبان 1394 + نظرات ()
niniweblog.com


دلـــــم مـی سـوزد وقـتـی می بـیـنـم 

 


تـوی شـهــرداری 

حـقـوقِ  آنـهــایـی کــہ جـدول حـــــل مـی کـنـنـد 


 

بـیـشـتـر از  
آنـهـایی اسـت کـــہ جـدول تـمـیـز مـی کـنـنـدniniweblog.com
طبقه بندی: تاریخی و اجتماعی، 

...