تاریخ نگارش: یکشنبه 2 مهر 1396 + نظرات ()


کسی که به صحرا می رود، نمی تواند عقب گرد کند

 

و هنگامی که نمی شود به عقب بازگشت،

 

پس باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود.

 

پائولو کوئیلو...