تاریخ نگارش: جمعه 25 مرداد 1398 + نظرات ()

شور من باشی، شرابت می شوم

 

تشنه باشی، تنگ آبت می شوم

 

سایه می خواهد دلم در ماه تیر

 

گر تو آیی! آفتابت  می شوم...