تاریخ نگارش: سه شنبه 16 مهر 1398 + نظرات ()

به قمار دل تو باخته ام

 

كاش مى شد كه بیایى تو به احوال دلم

با وجود تو كمى خوب شود حال دلم

 

همه آشوبم واى كاش بدانى كه فقط

شده ایى باعث بى تابى و جنجال دلم

 

بى تو هر شب غم عالم به سرم مى ریزد

همه رویاى منى و همه آمال دلم

 

شب دورى تو سخت است خدا مى داند

درد عشق و غم هجران شده اموال دلم

 

بعد از آن قهوه كه از چشم ترت نوشیدم

ته فنجان تو یك لحظه فقط فال دلم

 

من و پروانه ى تنهایى و شمع شب تار

همه آتش زده اى هم پر و هم بال دلم

 

همه عمرم به قمار دل تو باخته ام

آس قلب تو شده نقطه ى تك خال دلم

 

خواب دیدم كه كسى در شب تنهایى من

دست در دست نسیم آمده دنبال دلم
برچسب ها:به قمار دل تو باخته ام،

...