تاریخ نگارش: شنبه 11 مرداد 1393 + نظرات ()

جملات كوتاه عاشقانه


در قطب تنها شش ماه می توان با خاطرات تو خوابید. قطب نمای قطب جانم کرشمه ی ابروی توست.

هزار مثنوی در ترانه هایم خانه کرده اند و من تنها عاشق تاریخم که فقط برای تو می خوانم.

نگاهت پر از اسراری است که تفسیرش سر آغاز واژه نامه ی یکرنگی است.

كبوتران پر عطش جانم را کی از چشمه ی لبانت سیراب می کنی؟

قناری زرد ملیجه ام که صد بار می میرم تا تو را یک دهن تکلم کنم.

زندگی بی زنبق پاییز گرفته ی مرا با قطره ای از نگاهت بهار کن.

رقص هزار کولی طناز در واژه ی دوستت دارم پنهان شده است.

کلید پیچیده ترین قلعه ی جهان بوسه است.

عشق، گذار تو از کوچه ی ذهن من است.

بگذار بانوان غزلم را قربانی نگاهت کنم.
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:جملات كوتاه عاشقانه، جملات كوتاه، عاشقانه، عشق، عاشق، بوسه،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 25 تیر 1393 + نظرات ()

خراب نگاهتم

نگاهت خرابم می كند

  اما

                          دستانت آباد می کند مرا !

یقین دارم

       تو هرگز نمیدانی که

                وقتی رشته بسته به دلهایمان را

                                         با ابروانت گره میزنی

                                                  بدجوری نفس لبخندهایم را  بند می آوری!

درست مثل من

           که نمی دانم کدامین سنگ دنیا

                        به سرت اصابت کرده است

                                                  که گاهی اینگونه

                                                               مهربانی را فراموش می کنی
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:نگاه، دل، ابرو، مهربانی، فراموش،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 25 تیر 1393 + نظرات ()

قله ی خیال

         ایـن روزها

                تـــو در بلنــدتریـن قـله خیـال من نشسـته ای

                                 اما یک روز

                                       ابـری می شـوم و سـایه ام

                                                                            تــــو را

                                                                                تســخیر خـواهد کـرد


طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:خیال، سایه،
تاریخ نگارش: دوشنبه 23 تیر 1393 + نظرات ()

بـی تـو

بـی تـو ای نجـواگـر همیشـگی وجـودم!

             روزهـا ی مـن به درازای سـال طول می کـشد

                                   گرچه با تو نیــز

                                              بر مـن بسـیار اینـگونـه گـذشتـه است

امـا

      راسـتی

             سنـگ کـدام نفــرین

                   به شـیــشه ایـن خـانـه خـورد

                                کـه تـو را

                                       تـا خـدا آسمـانی کـرد

                                                      و مـــرا

                                                                  تا ابــد رو به ویـــــرانی
طبقه بندی: متــــون ادبــی، متـون عاشقـانه، 
(تعداد کل صفحات: 61)     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  

...