تاریخ نگارش: جمعه 23 خرداد 1393 + نظرات ()

باید پروانه شد

دوست داشتن را نمی توان معنا کرد

نمی توان نوشت

نمی توان نقاشی کرد

نمی توان نگاه کرد

دوست داشتن را فقط باید نوشید

باید حس کرد

باید بویید

باید گفت بی آنکه کسی حتی معشوقت معنای آن را بفهمد

باید سوخت

باید دود شد

باید پروانه شد

باید پروانه شد

باید ....
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

یار دل آزار

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین

سینـه را ساختی از عشقش سرشارترین

آنکـه می گفت منم بهـــر تــــو غمخوارترین

چـــه دل آزارترین شـــد چـــه دل آزارتـرین؟
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

عشق های قدیم

ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻢ

       ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺩ، ﻧﻪ ﺗﻠـــﻔﻦ

               ﻓﻘﻂ ﻧـــﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ،

                     ﺭﻭﺑﺮﻭ، ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻠﻮﺹ

                 ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﮐﯿــﻔﯿــﺖ

                      ﺑﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﺳــــﺎﺩﮔﯽ

                                       عاشق می شدیم و ماندگار در عشق
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

تـــو و مـــن

تا تــــو با منی

              زمـــــــــان

                           از مــرزبنـــدی

                                              زمیـــن

                                                       عاجـــز می شــــــود
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
(تعداد کل صفحات: 61)     ...  4  5  6  7  8  9  10  ...  

...