تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

خراب نگاهتم

نگاهت خرابم می كند

  اما

                          دستانت آباد می کند مرا

یقین دارم

    تو هرگز نمیدانی که

                 وقتی رشته بسته به دلهایمان را

                                    با ابروانت گره میزنی

                                                بدجوری نفس لبخندهایم را  بند می آوری!

درست مثل من

        که نمی دانم کدامین سنگ دنیا

                             به سرت اصابت کرده است

                                                   که گاهی اینگونه

                                                                 مهربانی را فراموش می کنی
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

عشق چیست؟

عشق یک کلمه است.

                               کلمه یک راز است.

                                                           راز در آسمان بود.

خداوند راز را با زمین درمیان نهاد.

                        راز در زمین برملا شد.

                                                همهمه ای ناتمام زمین را فرا گرفت.

دستان تقدیر

       سر نخ این راز را

                    با کلاف رنج به هم بافتند

                                    و اینگونه شد که من و تو

                                                           به هم گره خورده شدیم.

باشی یا نباشی من مشق عاشقی ام را هر شب می نویسم.

امشب انگار خداوند مرا هزار بار از روی این کلمه جریمه کرده است.

تو هم از امشب جریمه ات این است که هر شب هزار بار نام مرا از بر بخوانی.
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

می دانی؟

         ایـن روزها

               تـــو در بلنــدتریـن قـله خیـال من نشسـته ای

                                                               اما یک روز

                                ابـری می شـوم و سـایه ام

                                                                   تــــو را

                                                                        تســخیر خـواهد کـرد
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: سه شنبه 19 فروردین 1393 + نظرات ()

بـی تـو

بـی تـو ای نجـواگـر همیشـگی وجـودم!

             روزهـا ی مـن به درازای سـال طول می کـشد

                                   گرچه با تو نیــز

                                              بر مـن بسـیار اینـگونـه گـذشتـه است

امـا

      راسـتی

             سنـگ کـدام نفــرین

                   به شـیــشه ایـن خـانـه خـورد

                                کـه تـو را

                                       تـا خـدا آسمـانی کـرد

                                                      و مـــرا

                                                                  تا ابــد رو به ویـــــرانی
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
(تعداد کل صفحات: 61)     ...  5  6  7  8  9  10  11  ...  

...