تبلیغات
هِنــــا و مِنـــــا - مطالب اشعار شاعران لرستانی
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

راه دل

از دل به دلت راهی می خواهم دیگر هیچ

مکتـــوب نمی فهمـم پیغـــام نمی دانـــم

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

شمــع مزار

خاکستــرش به آتش طـــور آبـــرو دهـــد

پروانــه ای که سوخت ز شمع مـــزار من

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

شکـــوه از یـــار

شکـــوه از دشمنی طالع و بی لطفی یـــار

نیست در مذهب ما، ورنه سخن بسیارست

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

روز محشــر

گیـــرم کـه روز حشــر سر از خــاک بر کنم

آن دیــده کــو کــه جـــانب قاتــل نظــر کنم

گیرم به عـــزم شکــوه توانم رهش گــرفت

آن دستم از کجا است که خاکــی بسر کنـم

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

آه دل

بسیار ز حد می گذرد گرمی مجلس

دلسوختـه ای در پس دیـــوار نباشد

از تنگی جا در دل مرشد نتـوان یافت

آهی کـه ز سر تا قـدم افگـار نباشد

 مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

دلبــــر

گوینــــد سترده دلبــــر خــــود کـامم

نـامم کــه ز ننــگ شهـــره ی ایـــامم

این خود غلط است بس که بی آرامم

آســوده نمی شــود به یک جـا نـامم

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

جذبــه نگــاه

مژگــان نبـود به گـــرد چشم مـن زار

غیـــرت بـه ره نظاره ام ریختــه خــار

در دیده سیاهیم نـه از مردمک است

جــذب نگهم ربـــوده خـال از رخ یـــار

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
داغ کن - کلوب دات کام

(تعداد کل صفحات: 6)     1  2  3  4  5  6  

...