تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

ساقی نامه

بهار است و دل مست و من در خمــار

بیـــا ساقیـــــــا ساغــــر مـــی بیـــار

از آن می که تا سوی او دیده ام

نگه مست گــردیــده در دیده ام

از آن می که گر عکسش افتد به باغ

کنـــد غنچــــه را گـوهـــر شب چراغ

اگــــر نــــام آن مــــی رود بـر زبان

زبان مست و بی خـود فتد در دهان

به مــرشــد ز جامی کــرم کن شراب

که در وی برقصــد سرش چون حباب

همــه شب به یاد لب آن صنم

لب خود دهم بوسه تا صبحدم

ز شوق لبش بس که بی تاب شد

سراپای مــرشــــد مـی نــاب شد

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

ذوق هستی

دلــم سوخت بر حال دیوانه ای

که می گشت بر گرد ویرانه ای

سری پر ز سـودا دلـی پر ز یـار

بر آورد  فریــــاد شوریــــده وار

که گیرم بــه کیش محبت اگـر

به جز یـــار دانم خـــدای دگــر

ز بهـــــر پـرستیـــدن آن صنـم

به ملک وجـــود آمـدم از عـدم

وگرنه مــرا ذوق هستی نبـود

سر و برگ یزدان پرستی نبـود

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم


طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

راه دل

از دل به دلت راهی می خواهم دیگر هیچ

مکتـــوب نمی فهمـم پیغـــام نمی دانـــم

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

شمــع مزار

خاکستــرش به آتش طـــور آبـــرو دهـــد

پروانــه ای که سوخت ز شمع مـــزار من

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
(تعداد کل صفحات: 10)     1  2  3  4  5  6  7  ...  

...