تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

خستـه

بی تــو من در بهر طوفانزای دنیا مانده ام

چون حبابی خسته در آغوش دریا مانده ام

عباس احمدی بروجردی - شاعر قرن معاصر
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:عباس احمدی بروجردی،
تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

ارزش علــم و هنــر

از خــــویش دور نمــــا، ذلت بـــی دانشــی

زیرا که کسب دانش و علم و هنر خوشست

عباس احمدی بروجردی - شاعر قرن معاصر
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:عباس احمدی بروجردی،
تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

یـــار بــی وفــا

دیــــدی که درد مـــا بــه نگاهی دوا نکرد

با مـــدعی نشست و بــه مـــا اعتنا نکرد

دل دادمش بهـا که دهــد بوسه ای ز لب

جــان هم طلب نمـود و به دل اکتفا نکرد

هر تیـــر جان شکاف ز مــژگان رها نمود

شکر خدا بـه سینه نشست و خطا نکرد

بس وعــده او بــداد به عشاق دل کباب

آن سست عهـــد هیچ یکی را وفـا نکرد

شادم از اینکه (احمـدی) آن یــار دلنـواز

نسیت به مــن عـــدول ز راه جفــا نکرد

عباس احمدی بروجردی - شاعر قرن معاصر
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:عباس احمدی بروجردی،
تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

دل بیمـــار

جانـــا تـــو امیــــد دل افگـار منـــی تــــو

عمــــر مـن و جـــــان من و دلدار منی تو

بی روی تو مغمومم و بی وصل تو رنجور

بـــــاز آ که دوای دل بیمــــار منـــی تــو

عباس احمدی بروجردی - شاعر قرن معاصر
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:عباس احمدی بروجردی،
(تعداد کل صفحات: 10)     ...  4  5  6  7  8  9  10  

...