تاریخ نگارش: چهارشنبه 4 تیر 1393 + نظرات ()

دلتنـگ

دلتنـگم بــــرای عزیزی کـــه مـدتهــاست

بـی آن کـــه بـــاشد

هــر لـحظه یادش در خاطرم حضوری مهربان دارد.
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
تاریخ نگارش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 + نظرات ()

بعضی ها به آسمان نگاه می کنند و بعضی ها به دست این و آن.

شیرین، زندگی تلخی را برای فرهاد رقم زد.

در قرار ملاقاتم با او، تنهایی را تنها گذاشتم.

بعضی ها هندوانه زیر بغلت می گذارند و بعضی ها پوست موز زیر پایت.

معمولاً صدای کردار از صدای گفتار بلندتر است.

برای بهتر دیدن، گاهی باید عینک دل را به چشم زد.

خیلی از معتادها تابلو هستند، ولی ارزش هنریشان صفر است.

زندگی، روح را در جسم زندانی کرده است.

برای اینکه آرزوهایم بر باد نرود، با باد درگیر شدم.

روزنامه قدس 17/11/87
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 + نظرات ()

زندگی بدون عشق مثل بیژامه بدون كش است .

آنهایی كه مغز ندارند، دچار مرگ مغزی نمی شوند.

قلم خسیس هیچ گاه خوب نمی نویسد.

بعضی ها تند می نویسند و بعضی ها آرام می خوانند.

بعضی از قدرتها حقوق بشر را به حساب حقوق حیوانات واریز می كنند.

بعضی ها تو دلتان را خالی می كنند و بعضی ها زیر پایتان را.

آدم خوشبخت جز آنچه برایش مهیاست، آرزو نمی كند.

چون ریاضی بلد نبود، دیگران را به حساب نمی آورد.

موج یك رنگی را در دریا دیدم.

پا برهنه ها ریگی به كفش ندارند.

وقتی به بالایی ها نگاه می كنم سر گیجه می گیرم.

چرا بعضی وقتها دل تنگی ها بدون دعوت می آیند؟

روزنامه قدس23/8/87
طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 + نظرات ()

با كاریكلماتور یخ زندگی آب می شود.

بعضی نگاهشان را عوض می كنند و برخی عینكشان را.

به دانشگاهی كه مدركش را «هوایی» بدهد، «هاوایی» می گویند.

هیچ كس آنجا كه باید باشد نیست، شما كجایید؟

شخصیت های داستان علیه نویسنده توطئه كردند.

دیوانه ها همیشه در مصرف عقل صرفه جویی می كنند.

برای اینكه حرفی را زیر سبیلی رد نكند سبیلش را تراشید.

ضربان قلب همه نژادها با یك ریتم می زند.

آنهایی كه بلند فكر می كنند، هیچ وقت كوتاه نمی آیند.

بعضی ها زبانشان لهجه دارد و بعضی ها گوششان.

آدمهایی كه خم می شوند از پیچ و خمها زود رد می شوند.

 روزنامه قدس۳۰/۸/۸۷طبقه بندی: متــــون ادبــی، 
برچسب ها:طنز و كاریكلماتور،
(تعداد کل صفحات: 66)     1  2  3  4  5  6  7  ...  

...