تاریخ نگارش: چهارشنبه 4 تیر 1399 + نظرات ()

انسان بودن

هر چه انسان تر باشیم،

زخم ها عمیق تر خواهند بود

هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت

بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد

شادی ها لحظه ای و گذرا هستند ...

شاید خاطرات بعضی از آن ها تا ابد در یاد بماند اما رنج ها داستانش فرق می کند

تا عمق وجود آدم رخنه می کند و ما هر روز با آن ها زندگی می کنیم ...

انگار که این خاصیت انسان بودن است.

اوریانا فالاچی
برچسب ها:انسان بودن، انسانیت، انسانی، اوریانا فالاچی،
تاریخ نگارش: یکشنبه 26 بهمن 1393 + نظرات ()

انسان بودن

هر چه انسان تر باشیم،

زخم ها عمیق تر خواهند بود

هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت

بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد

شادی ها لحظه ای و گذرا هستند ...

شاید خاطرات بعضی از آن ها تا ابد در یاد بماند اما رنج ها داستانش فرق می کند

تا عمق وجود آدم رخنه می کند و ما هر روز با آن ها زندگی می کنیم ...

انگار که این خاصیت انسان بودن است.

اوریانا فالاچی
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:انسان بودن، انسانیت، انسانی، اوریانا فالاچی،

...