تاریخ نگارش: چهارشنبه 4 تیر 1399 + نظرات ()

انسان بودن

هر چه انسان تر باشیم،

زخم ها عمیق تر خواهند بود

هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت

بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد

شادی ها لحظه ای و گذرا هستند ...

شاید خاطرات بعضی از آن ها تا ابد در یاد بماند اما رنج ها داستانش فرق می کند

تا عمق وجود آدم رخنه می کند و ما هر روز با آن ها زندگی می کنیم ...

انگار که این خاصیت انسان بودن است.

اوریانا فالاچی
برچسب ها:انسان بودن، انسانیت، انسانی، اوریانا فالاچی،
تاریخ نگارش: یکشنبه 26 بهمن 1393 + نظرات ()

انسان و انسانیت

اﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ می کنم

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ

ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ

ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ

ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ ...

ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ

ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ ...

ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ

ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!

دکترشریعتی
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:انسان و انسانیت، انسان، انسانیت، دکترشریعتی، شریعتی،
تاریخ نگارش: یکشنبه 26 بهمن 1393 + نظرات ()

انسان بودن

هر چه انسان تر باشیم،

زخم ها عمیق تر خواهند بود

هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت

بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد

شادی ها لحظه ای و گذرا هستند ...

شاید خاطرات بعضی از آن ها تا ابد در یاد بماند اما رنج ها داستانش فرق می کند

تا عمق وجود آدم رخنه می کند و ما هر روز با آن ها زندگی می کنیم ...

انگار که این خاصیت انسان بودن است.

اوریانا فالاچی
طبقه بندی: نکات كوتاه و آموزنده، 
برچسب ها:انسان بودن، انسانیت، انسانی، اوریانا فالاچی،

...