تبلیغات
هِنــــا و مِنـــــا - مطالب ابر جان عاشق
تاریخ نگارش: دوشنبه 4 اسفند 1393 + نظرات ()

جان عاشق

گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند

وین عالم بی اصل را چون ذره ها برهـم زند

عالم همه دریا شود دریا ز هیبت لا شود

آدم نمانـد و آدمی گر خویش با آدم زنــد

دودی برآید از فلک نی خلق ماند نی ملک

زان دود ناگـه آتشی بر گنبـــد اعظم زنـــد

بشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان

شوری درافتد در جهان، وین سور بــر ماتم زند

گه آب را آتش بـــرد گـه آب آتش را خــورد

گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند

خورشید افتـد در کمــی از نـــور جـــان آدمی

کم پرس از نامحرمان آن جا که محرم کم زند

مریـــخ بگذارد نری دفتـــر بسوزد مشتری

مه را نماند، مِهتری، شادّیِ او بر غم زند

افتد عطارد در وحل آتش درافتد در زحل

زهــره نماند زهـــره را تا پـرده خرم زند

نی قوس ماند نی قزح نی باده ماند نی قدح

نی عیش ماند نی فرح نی زخم بر مرهم زند

نی آب نقــاشی کنـــد نی بــاد فـــراشی کنـــد

نی باغ خوش باشی کند نی ابر نیسان نم زنـد

نی درد ماند نی دوا نی خصم ماند نی گوا

نی نای ماند نی نوا نی چنگ زیر و بم زند

اسباب در باقی شود ساقی به خود ساقی شود

جــــان ربــی الاعلــی گود دل ربــی الاعلــم زنـد

برجه که نقاش ازل بار دوم شد در عمل

تا نقش های بی بدل بر کسوت معلم زند

حق آتشی افروخته تا هر چه ناحق سوخته

آتش بســوزد قلب را بـــر قلب آن عالــم زند

خورشید حق دل شرق او شرقی که هر دم برق او

بــــر پـــوره ادهــم جهـــد بـــر عیسی مریـــم زنـــد

مولانا
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:جان عاشق، عاشق، مولانا، مولوی،
داغ کن - کلوب دات کام

...