تاریخ نگارش: پنجشنبه 10 دی 1394 + نظرات ()

اصول ده گانه تربیت كودكان

1. به رفتارهای صحیح پاداش بدهید نه سوء رفتار: درخواست های مودبانه را تقویت کرده و از تقویت گریه و زاری و اذیت کردن و داد و بیداد راه انداختن، اجتناب کنید. بحث های آرام را تقویت کنید و از تقویت جر و بحث های بیهوده و مبارزه طلبی های کودکان پرهیز کنید.

2. قبل از صحبت کردن اول فکر کنید. سپس به آنچه گفته اید عمل کنید.

3. از کودکان خود انتظار رفتارهای خوب را داشته باشید: باید بدانند که شما چه انتظاری از آنها دارید و آن ها چه انتظاری از شما دارند. وقتی کودکان قادر باشند تا رفتار شما را در موقعیتی خاص پیش بینی کنند، تصمیم بهتری خواهند گرفت.

4. کودکان حرف های والدین خود را باور می کنند: به آن ها یاد بدهید که تلاش و کوشش از ملزومات موفقیت است. زیاد از تشویق استفاده کنید. وقتی کودکان قادر باشند تا رفتار شما را در موقعیتی خاص پیش بینی کنند، تصمیم های بهتری خواهند گرفت.

5. مسائل و مشکلات را از قبل پیش بینی کنید:  قوانین و مقررات خانواده را از قبل به آن ها یادآور شوید. سعی کنید دقیق و روشن با آنها حرف بزنید. معقولانه رفتار کنید. وقتی با سوء رفتاری مواجه شدید برای رفع آن، برنامه ای ترتیب دهید.

6. از تنبیه هایی استفاده کنید که بتوانند تصمیم گیری های درست و معقولانه و پاسخگویی را به کودکانتان یاد بدهد: موقع خشم و عصبانیت و در مواردی نظیر این مورد، کودکانتان را تنبیه نکنید.

7. مسئولیت پذیری و روش تصمیم گیری درست را از زمانی که کودکانتان کم سن و سال هستند به آنها یاد بدهید: سختگیر و جدی اما مثبت باشید. در کار تربیت استوار و ثابت قدم باشید.

8. کودکان خود را صرف نظر از رفتاری که با شما دارند دوست داشته باشید: بر ویژگی های مثبت آن ها تمرکز کرده و به آن ها یاد بدهید که برای رفتار خوب به دنبال انگیزه های درونی باشند و از اینکه رفتار درستی دارند احساس خوشحالی بکنند.

9. حتی اگر دیگران در مورد شما به داوری بپردازند باز هم سعی کنید از خودتان حمایت کنید: نگذارید کودکانتان شما را عصبانی کنند. قوی باشید. رفتار خود را طوری تنظیم کنید که بتوانید برای آنها یک الگوی مناسب باشید. در این صورت، کودکانتان نیز این رفتار را از شما یاد خواهند گرفت.

10. جوی خوشایند و مطلوب در خانه ایجاد کنید.

از کتاب « چگونه با کودک خود رفتار کنیم؟»

نویسنده: دکتر سال سیور

مترجم: جواد شافعی مقدم


مقالات ترجمه شده انگلیسی، مقاله ترجمه شده انگلیسی، مقالات خارجی ترجمه شده، اصول ده گانه تربیت كودكان، چگونه با کودک خود رفتار کنیم؟، دکتر سال سیور، جواد شافعی مقدم
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، 
برچسب ها:مقالات ترجمه شده انگلیسی، مقاله ترجمه شده انگلیسی، مقالات خارجی ترجمه شده، اصول ده گانه تربیت كودكان، چگونه با کودک خود رفتار کنیم؟، دکتر سال سیور، جواد شافعی مقدم،

...