رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه

 برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری ذاتی و برخی آن را رفتاری آموخته شده به حساب می آورند. به اعتقاد فروید، پدر علم روانكاوی، پرخاشگری رفتاری ذاتی است. این بدان معناست كه انسانها ذاتاً میل به تخریب و نمایش رفتارهای تهاجمی دارند. چنانچه بتوان پرخاشگری را به مسیر سالمی همانند انواع بازی ها، ورزش هایی چون دارت و بوكس و مشاغلی چون جراحی هدایت نمود ، می توان از تاثیرات مخرب آن در امان بود. اما چنانچه نتوان راهی برای تخلیه پرخاشگری پیدا كرد، این نیروی غریزی قوی خود را به صورت رفتارهایی چون قتل، ضرب و شتم، خودكشی، جنگ و نظایر آن نشان می دهد. برخی دیگر از روانشناسان با رد ذاتی بودن پرخاشگری معتقدند كه پرخاشگری محصول یادگیری محیط اجتماعی است. نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک، وجود الگوهای نامناسب، تقبیح نكردن رفتار پرخاشگرانه، تشویق رفتار پرخاشگرانه و تنبیه از سوی والدین و مربیان از جمله مواردی است كه می تواند به شكل گیری و تقویت رفتارهای پرخاشگرانه دامن بزند.ادامه مطلبطبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:خشونت و پرخاشگری، خشونت، پرخاشگری، روانشناسی و مشاوره، روانشناسی، مشاوره، کودکان و نوجوانان،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

والدین و پرخاشگری کودکان

در ارتباط با ریشه و منشأ پرخاشگری سه نظریه وجود دارد که هر کدام طرفدارانی دارد:

1- منشأ غریزی پرخاشگری:

گروه بسیاری از روانشناسان معتقدند که پرخاشگری اساسی زیستی دارد و طفل به همراه تولد خود این حالت را دارا و آماده پرخاشگری می باشد. برخی از تحقیقات نشان می دهند وقتی در هیپوتالاموس مغز تحریکی پدپد می آید، موجب پیدایش حالت پرخاشگری می شود.

2- منشأ اجتماعی:ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:خشونت و پرخاشگری، كودكان و نوجوانان،

رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه

 برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری ذاتی و برخی آن را رفتاری آموخته شده به حساب می آورند. به اعتقاد فروید، پدر علم روانكاوی، پرخاشگری رفتاری ذاتی است. این بدان معناست كه انسانها ذاتاً میل به تخریب و نمایش رفتارهای تهاجمی دارند. چنانچه بتوان پرخاشگری را به مسیر سالمی همانند انواع بازی ها، ورزش هایی چون دارت و بوكس و مشاغلی چون جراحی هدایت نمود ، می توان از تاثیرات مخرب آن در امان بود. اما چنانچه نتوان راهی برای تخلیه پرخاشگری پیدا كرد، این نیروی غریزی قوی خود را به صورت رفتارهایی چون قتل، ضرب و شتم، خودكشی، جنگ و نظایر آن نشان می دهد. برخی دیگر از روانشناسان با رد ذاتی بودن پرخاشگری معتقدند كه پرخاشگری محصول یادگیری محیط اجتماعی است. نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک، وجود الگوهای نامناسب، تقبیح نكردن رفتار پرخاشگرانه، تشویق رفتار پرخاشگرانه و تنبیه از سوی والدین و مربیان از جمله مواردی است كه می تواند به شكل گیری و تقویت رفتارهای پرخاشگرانه دامن بزند.ادامه مطلب
طبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:خشونت و پرخاشگری،
تاریخ نگارش: جمعه 29 فروردین 1393 + نظرات ()

راه های مقابله با پرخاشگری

خشم و ترس از علائم بیماری اسکیزوفرنیا است. هر کدام از حالات هیجانی فوق می تواند واکنش به هذیان ها یا توهمات بیمار باشد. از آنجایی که بیمار نسبت به افکار هذیانی خود اعتقاد کامل دارد، واکنش های هیجانی و رفتاری مربوطه به آن را از خود نشان می دهد. بعنوان مثال انزوای بیمار می تواند ناشی از ترس وی از این فکر باشد که «وی تحت تعقیب قرار دارد».

برخی شرایط و موقعیت ها رفتارهای پرخاشگرانه را در بیمار شعله ور می سازد. شناخت این شرایط می تواند در پیشگیری از این رفتارها و ایجاد جّو آرام در کانون خانواده تأثیر زیادی داشته باشد.

توجه به نکات زیر خانواده را در تشخیص موقعیت های ایجاد کننده پرخاشگری کمک می کند:

1) شناخت موقعیت هایی که بیمار دچار پرخاشگری می شود.

2) عوامل روانی و هیجانی درون بیمار و وقایع خارجی (در خانه، فامیل، همسایه ها، محیط کار) که رفتارهای پرخاشگرانه را در بیمار ایجاد می کنند را بشناسید.

3) عوامل تشدید کننده و تداوم دهنده رفتارهای پرخاشگرانه را بشناسید.

4) عوامل یا شرایطی که در کاهش رفتار پرخاشگرانه فرد مؤثر هستند را شناسایی نمایید.

 راه های مقابله با پرخاشگری

با استفاده از روش های زیر می توان در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه مؤثر واقع شد.

1) هنگامی که فرد عصبانی است از نزدیک شدن به وی و تماس بدنی با او اجتناب کنید.

2) با فرد همدردی کنید و اجازه دهید عواطف و احساسات خود را بیان کند. به عنوان مثال می توانید به او بگویید: «آیا چیزی ناراحتت کرده»، «تمایل داری از چیزهایی که شما را عصبانی می کند صحبت کنی».ادامه مطلب
طبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:خشونت و پرخاشگری،
(تعداد کل صفحات: 5)     1  2  3  4  5  

...