تاریخ نگارش: یکشنبه 10 فروردین 1393 + نظرات ()

قصه ی خواب

گفتی به خوابم می آیی و آمدی

            دستانت پر از گل بود

                              و دیدگانت غرق مهر

                                             چه مهربان بودی نگارم

                                                                    تو آن نبودی که هستی

                                                                                         آمدی آرام کنارم نشستی

من بودم و دلی پر از فراق

                تو بودی و عالمی اشتیاق و

                                اتاقی که لبریز بود از عطر وجودت

                                                      ای کاش دروازه ی  شب بسته بود

                                                                                                   و بیدار نمی شدم
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: یکشنبه 10 فروردین 1393 + نظرات ()

یــاد تـــو

هر چه زیباست مـرا یـــاد تـــو می اندازد

آن کـه بیناست مـرا یـــاد تـــو می اندازد

تو کـه نزدیک تر از من به منی می دانی

دل که شیداست مرا یــاد تــو می اندازد

هــر زمــان نغمه ی عشقی می شنوم

از تــو گویاست، مــرا یــاد تــو می اندازد

دیگران هر چه بخواهند بگویند که عشق

بی کم و کاست مــرا یــاد تــو می اندازد

ساعتی نیست فراموش کنم یــاد تــو را

غم که با ماست مــرا یــاد تـو می اندازد
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: یکشنبه 10 فروردین 1393 + نظرات ()

آمدم و نبودی

دیشب از حوالی دلت گذشتم

                           شور و نشاطتت را دیدم

                                                  غم عشقم تازه شد

                                                               و به دیواره های وجودم چنگ انداخت

آمدم و با هزار فریاد خواندمت

                                نبودی تا ترانه ی دلم را بشنوی

                                                                 نیامدی تا در گرمی آغوش فکرم بمانی

بازوان مهرم تهی ماند

                        دیواره های دلم لرزید

             می روم به امیدی که برگردم

                                                و هم آغوش لحظه های نابت گردم
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
تاریخ نگارش: یکشنبه 10 فروردین 1393 + نظرات ()

آواره

بیا ای یار عشقت بیچــاره ام کرد

بـه دشت بی کسی آواره ام کرد

گهی نالم، گهی خنـدم ز عشقت

چه سازم؟ همدم میخانـه ام کرد
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:دل نوشته ها،
(تعداد کل صفحات: 23)     ...  5  6  7  8  9  10  11  ...  

...