تاریخ نگارش: سه شنبه 28 بهمن 1393 + نظرات ()

چی بَکِم؟


ای فِلَک وَختی دِلِم تَنگ وُ غَمینَ چی بَکِم؟

هیکلِم هِی چی لَشی نَقشِ زِمینَ چی بَکِم؟

وِر کِردِم تَش تا نَکِه یَخ اِی دلِ حسرت نِصیو

رِفتِ بارو اَر وِ تَژگاکَم بَشینَ چی بَکِم؟

وَختی دوسِ نازِنینِم بعد عمری انتظار

وا هُمالونِم بِینم هُمنِشینَ چی بَکِم؟
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:شعر عاشقانه غمگین لری، شعر عاشقانه غمگین، لری، شعر عاشقانه لری، شعر لری،

...