تاریخ نگارش: سه شنبه 28 بهمن 1393 + نظرات ()

چی بَکِم؟


ای فِلَک وَختی دِلِم تَنگ وُ غَمینَ چی بَکِم؟

هیکلِم هِی چی لَشی نَقشِ زِمینَ چی بَکِم؟

وِر کِردِم تَش تا نَکِه یَخ اِی دلِ حسرت نِصیو

رِفتِ بارو اَر وِ تَژگاکَم بَشینَ چی بَکِم؟

وَختی دوسِ نازِنینِم بعد عمری انتظار

وا هُمالونِم بِینم هُمنِشینَ چی بَکِم؟
طبقه بندی: شعر و مشاعره، 
برچسب ها:شعر عاشقانه غمگین لری، شعر عاشقانه غمگین، لری، شعر عاشقانه لری، شعر لری،
تاریخ نگارش: دوشنبه 13 مرداد 1393 + نظرات ()

نامه ای به دوست

چند بیت شعر عاشقانه لری همراه با ترجمه فارسی

 

ار چنو مه سی تونم، تو هم بو ویته

وه گمونه و خاطرم، لیوه بو ویته

اگر آن طوری كه من تو را دوست دارم، تو هم منو دوست می داشتی، فكر كنم تو هم، دیوانه می شدی.

یه نامه دِ خینِ دل عزیز کِردِم قِلَم ریز

بَه یم کَموتَر بیارَش یا چرخ ِ بال تیز

نامه ای از خون دل برای عزیزم(تو) نوشتم، آن را به كبوتر بدهم تا برایت بیاورد یا به پرنده تیز پرواز دیگری؟

نِمی مِش کَموتَر نالَش گِرونه

می یِم بلبل بِیارش شیرین زوونه

نامه را به كبوتر نمی دهم چون صدایش غمگین است، آن را به بلبل می دهم برایت بیاورد چون شیریت زبان و خوش صداست.
طبقه بندی: شعر و مشاعره، اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:شعر لری، شعر عاشقانه لری، شعر عاشقانه،

...