تاریخ نگارش: دوشنبه 17 فروردین 1394 + نظرات ()

نه عاشق بوده اند و نه عاشق می شوند.

                             فقط شلوغش می کنند

          گنجشک هایی که یک عمر از این شاخه به اون شاخه پریدن عادتشان است.
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:عشق یا عادت، عشق و عادت، عشق، عادت، عاشق، گنجشک،

...