چگونه فرزندان باهوشی تربیت کنیم؟

با کودکتان تعامل داشته باشد

دانشمندان مشاهده کرده اند بچه هایی که نوازش نشده اند، با آنها بازی نکرده اند و مورد محبت قرار نگرفته اند، رشد مغزشان کاهش پیدا کرده است. همچنین مشاهده کرده اند، بچه هایی که توجه کافی  دریافت نکرده اند، دچار افسردگی شدند. از سویی دیگر تحقیقات زیادی نشان می دهند، که در آغوش گرفتن، تعامل داشتن و بازی کردن با فرزندتان تاثیر زیادی در رشد هوش کودک دارد.
ادامه مطلب
طبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، تربیتی و فرهنگی، مقالات ترجمه شده، 
برچسب ها:كودكان و نوجوانان، مباحث تربیتی، فرزندان باهوش، فرزند باهوش، هوش، باهوش،

...