قهرمان وزنه برداری

 استعدادهایی که باید شناخته شوند


 

قهرمان وزنه برداری
طبقه بندی: سرگرمی و تفریحی، 
برچسب ها:قهرمان وزنه برداری، قهرمان، وزنه برداری، کارگر ساختمانی، قدرت بدنی، فدراسیون وزنه برداری،

...