تاریخ نگارش: یکشنبه 18 خرداد 1393 + نظرات ()

بیماری یخچال گرایی

بیماری حاد و تازه ای است که توسط انسیتو پژوهشگران کشف شده است. این بیماری کشنده نیست اما سالانه موجب هدر رفتن میلیاردها ساعت کار مفید می شود.

یخچال گرایی نوعی بیماری روانی است که فرد را تحریک به باز کردن درب یخچال می کند، در حالی که نه تشنه است، نه گرسنه است و نه اصلا می داند که چه می خواهد.

از نشانه های این بیماری این است که فرد از اتاقش خارج می شود، سرگردان راه آشپزخانه را در پیش می گیرد، درب یخچال را باز می کند، چیزی بر نمی دارد درب را می بندد.

متاسفانه تا کنون درمانی برای این بیماری خطرناک پیدا نشده است و بیمار باید هر چه زودتر خود را به نزدیکترین کلینک پزشکی برساند.
طبقه بندی: پزشکی و بهداشتی، روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:مباحث پزشکی،

...