تاریخ نگارش: جمعه 23 خرداد 1393 + نظرات ()

انواع یادگیری

فردگرایانه:

موفّقیّت هر دانش آموز در نیل به اهداف آموزشی به موفّقیّت سایر دانش آموزان هیچ ارتباطی ندارد.

رقابتی:

دانش آموزان می پندارند که زمانی وفقط زمانی به اهداف خود دست می یابند که هیچ یک از شاگردان دیگر نتوانند به اهداف خود برسند.

تعاونی:

دانش آموزان می پندارند که زمانی وتنها زمانی به اهداف خود دست می یابند که شاگردان دیگری که با آن ها مرتبطند بتوانند به اهداف خود برسند.
طبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:یادگیری،

آیا بچه ها از یادگیری در سنین خیلی پایین سود می برند؟

سر، دست، قلب - هند:

آونیکا منون به پیش دبستانی بین المللی لیپ بریج در شهر پونه هند می رود.

پدر او ساشانت منون می گوید:

من فهمیده بودم که دخترم خیلی اجتماعی نبود. او از صحبت کردن با مردم می ترسید. با خودم فکر کردم که شاید روش ما  اشتباه بوده است. ما به جایی نیاز داشتیم که بتوانیم در آنجا تحقیق کنیم و چیزهای جدیدی یاد بگیریم. دخترمان نیاز به مدرسه داشت.ادامه مطلب
طبقه بندی: مقالات ترجمه شده، روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:كودكان و نوجوانان، یادگیری،
تاریخ نگارش: دوشنبه 26 اسفند 1392 + نظرات ()
راهبردهای یادگیری

برخی از راهبرد های یادگیری خواندن:

 1- ایجاد فرصت برای بلند خوانی

2- ارائه ی مواد خواندنی خوب و بر انگیزاننده

3- تشویق به خواندن و مطالعه ی آزاد

4- بهبود ارتباط بین مدرسه و خانه

5- درهم تنیدن فعالیت های یاد گیری

6- انطباق علایق، پیش زمینه ها، توانایی ها و سبک خواندن دانش آموزان

7- استفاده ی نظام مند از راهکارهای متفاوت برای باز شناسی واژگان

8- استفاده از روش های مختلف خواندن

9- بهره گیری از پیش دانسته ها یا مهارت های قبلی دانش آموزان

10- ایجاد فرصت همیاری  برای دانش آموزان.
ادامه مطلب
طبقه بندی: روانشناسی و مشاوره، 
برچسب ها:یادگیری،
تاریخ نگارش: چهارشنبه 7 اسفند 1392 + نظرات ()

اثر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان

دانش آموزان که ما در مدرسه با آنان روبرو می شویم از دوران نوزادی و کودکی گذر کرده اند و از نظر وضعیت تغذیه ای یکی از مهمترین دوران زندگی خود را پشت سر گذاشته اند. دوران جنینی و سال تولد مهمترین دروان رشد یک کودک است و رسیدن مواد مغذی اعم از پروتئین، انرژی نقش بسیار مهم و اساسی در رشد او تا قبل از مدرسه داشته است. عوارض بعضی از این کمبودها اگر کودک با آن روبرو شده باشد در سنین مدرسه غیر قابل جبران است.
ادامه مطلب
طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، پزشکی و بهداشتی، 
برچسب ها:كودكان و نوجوانان، تغذیه و مواد غذایی، یادگیری،
(تعداد کل صفحات: 2)     1  2  

...